CENTRUM ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO

Specjalistyczne SKLEPY
zaopatrzenia medycznego

 

kontakt (2)sklepy

O Firmie

 

MUSI Lublin Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku (dawniej MUSI – Spółdzielnia w Lublinie).

Charakterystyczne logo firmy jest rozpoznawane w całej Polsce, a zwłaszcza w środowisku osób niepełnosprawnych. Misją firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej, która umożliwia rehabilitację zawodową, medyczną i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

Z nami pokonasz bariery!

wiecej

infoInformacje

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z s.
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000426428

Kapitał zakładowy 565 912,00 zł
NIP 9462639770
REGON 000453701

KONTO BANKOWE: BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Lublin Nr
60109026880000000103516382

Aktualności

Konferencja PTReh

Szanowni Państwo, w dniu 29.11.2015 roku mieliśmy przyjemność współorganizować Konferencję Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział w Lublinie. Konferencję odbywającą się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym połączono z wystawą sprzętu... czytaj dalej

Finansowanie – Zapoznaj się z formami dofinansowania

DOWIEDZ SIĘ JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE!

 

Dofinansowanie NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Narodowy Fundusz Zdrowia
dofinansowuje większą część zaleconych przez lekarza środków pomocniczych (tj. np. matrace odleżynowe)
oraz przedmiotów ortopedycznych np. wózków inwalidzkich.

wiecej

Kontakt – Centrum Zaopatrzenia Medycznego

pionowaADRES SIEDZIBY FIRMY MUSI:

ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

ZARZĄD:

tel. (81) 747-48-02
fax (81) 747-71-14

CENTRALA:

tel. (81) 747-45-12

Sekretariat MUSIbiuro@musi.lublin.pl
Prezes Zarząduzarzad@musi.lublin.pl
Dział Handlu i Marketingumark@musi.lublin.pl

pionowaCENTRUM ZAOPATRZENIA
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO

tel. (81) 747 45 12
tel./fax. (81) 747 45 25
fax. (81) 747 71 14 (sekretariat)

 

ZAKŁAD ORTOPEDYCZNYpionowa

tel.: (81) 744 36 01
(81) 747 45 12 w. 29, 30, 31
tel./fax: (81) 747 45 12 w. 30

 

pionowaDZIAŁ HANDLU/SPECJALISTYCZNY
SKLEP ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

tel./fax: (81) 747 45 25
tel.: (81) 747 45 12 w. 50

 

 

PREZES ZARZĄDU

inź. Jan Jarmołowicz
PZ
e-mail.: zarzad@musi.lublin.pl

KIEROWNIK CENTRUM ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO

dr n. med. Piotr Okoński
PO

tel. 885 209 885
e-mail.: piotr.okonski@musi.lublin.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA CENTRUM ZAOPATRZENIA
mgr Małgorzata Jurak

tel.: 607 205 111, 81 748 39 94
e-mail.: malgorzata.jurak@musi.lublin.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU ORTOPEDYCZNEGO

mgr inż Jacek Kowalczyk

JK

tel.: 601 270 990
e-mail.: jacek.kowalczyk@musi.lublin.pl

Specjalistyczne Sklepy Zaopatrzenia Medyczna