CENTRUM ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO

Specjalistyczne SKLEPY
zaopatrzenia medycznego

 

kontakt (2)sklepy

O Firmie

 

MUSI Lublin Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku (dawniej MUSI – Spółdzielnia w Lublinie).

Charakterystyczne logo firmy jest rozpoznawane w całej Polsce, a zwłaszcza w środowisku osób niepełnosprawnych. Misją firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej, która umożliwia rehabilitację zawodową, medyczną i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

Z nami pokonasz bariery!

wiecej

infoInformacje

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z s.
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000426428

Kapitał zakładowy 565 912,00 zł
NIP 9462639770
REGON 000453701

KONTO BANKOWE:
Santander Bank Polska S .A.
60 1090 2688 0000 0001 0351 6382

Aktualności

Protezy kończyn – nowe realizacje

Proteza podudzia. Stopa dynamiczna z pylonem węglowym montowana bezpośrednio do leja protezy. Proteza oddająca dużo energii i dynamiki przeznaczona dla pacjenta o dużej mobilności. Protezowe wyrównanie skrótu na wysokości uda. Skrócenie lewej kończyny dolnej – 21 cm.... czytaj dalej

Konferencja PTReh

Szanowni Państwo, w dniu 29.11.2015 roku mieliśmy przyjemność współorganizować Konferencję Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział w Lublinie. Konferencję odbywającą się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym połączono z wystawą sprzętu... czytaj dalej

Finansowanie – Zapoznaj się z formami dofinansowania

DOWIEDZ SIĘ JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE!

 

Dofinansowanie NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Narodowy Fundusz Zdrowia
dofinansowuje większą część zaleconych przez lekarza środków pomocniczych (tj. np. matrace odleżynowe)
oraz przedmiotów ortopedycznych np. wózków inwalidzkich.

wiecej

Kontakt – Centrum Zaopatrzenia Medycznego

pionowaADRES SIEDZIBY FIRMY MUSI:

ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

ZARZĄD:

tel. (81) 747-48-02
fax (81) 747-71-14

CENTRALA:

tel. (81) 747-45-12

Sekretariat MUSIbiuro@musi.lublin.pl
Prezes Zarząduzarzad@musi.lublin.pl
Dział Handlu i Marketingumark@musi.lublin.pl

pionowaCENTRUM ZAOPATRZENIA
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO

tel. (81) 747 45 12
tel./fax. (81) 747 45 25
fax. (81) 747 71 14 (sekretariat)

 

ZAKŁAD ORTOPEDYCZNYpionowa

tel.: (81) 744 36 01
(81) 747 45 12 w. 29, 30, 31
tel./fax: (81) 747 45 12 w. 30

 

pionowaDZIAŁ HANDLU/SPECJALISTYCZNY
SKLEP ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

tel./fax: (81) 747 45 25
tel.: (81) 747 45 12 w. 50

 

 

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Jarmołowicz
PZ
e-mail.: zarzad@musi.lublin.pl

KIEROWNIK CENTRUM ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO

dr n. med. Piotr Okoński
PO

tel. 885 209 885
e-mail.: piotr.okonski@musi.lublin.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA CENTRUM ZAOPATRZENIA
mgr Małgorzata Jurak

tel.: 607 205 111, 81 748 39 94
e-mail.: malgorzata.jurak@musi.lublin.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU ORTOPEDYCZNEGO

mgr inż Jacek Kowalczyk

JK

tel.: 601 270 990
e-mail.: jacek.kowalczyk@musi.lublin.pl

Specjalistyczne Sklepy Zaopatrzenia Medyczna

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest MUSI Lublin Sp. z o. o. ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, NIP 9462639770, tel. 81 747-48-02, biuro@musi.lublin.pl
2. Inspektor ochrony danych. iod@musi.lublin.pl, 603 903 601
3. Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
4. Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy to dane osobowe, kontaktowe i indentyfikacyjne takie jak : imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, dane dedykowane do procesu/usługi. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w prawnie uzasadnionych celach.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji świadczonych przez MUSI Sp. z o.o. usług.