Protezy kończyn górnych

Wykonujemy protezy kosmetyczne kończyn górnych które służą do zastąpienia części brakującej kończyny.

Protezy kosmetyczne przedramienia
Kod NFZ: F.022 PROTEZA KOSMETYCZNA W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA

Protezy kosmetyczne ramienia
Kod NFZ: G.024 PROTEZA KOSMETYCZNA W OBRĘBIE RAMIENIA

Protezy kosmetyczne przy wyłuszczeniu w stawie barkowym
Kod NFZ: G.026 PROTEZA KOSMETYCZNA CAŁEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ PO WYŁUSZCZENIU W OBRĘBIE STAWU BARKOWEGO

Wykonujemy protezy z refundacją NFZ z możliwością dofinansowania z MOPR i PCPR.
W zależności o wysokości amputacji kończyny górnej do produkcji protez stosujemy elementy modularne i kosmetyczne tj. dłonie kosmetyczne z rękawicami kosmetycznymi silikonowymi, leje protez wykonane na bazie żywicy akrylowej, leje silikonowe do połączenia leja protezy z kikutem, moduły stawów łokciowych i barkowych, pokrycia kosmetyczne ciałopodobne.