Odwiedź nasz sklep on-line

Refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół odpowie na pytania, doradzi, pomoże w wypełnieniu dokumentów i ułatwi przeprowadzenie całej procedury.


Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne kupowanie wyrobów chłonnych generuje konkretne wydatki. Dlatego dla wielu osób ze stwierdzonym NTM refundacja może okazać się niezwykle pomocna. W tym tekście postaramy się wyjaśnić komu przysługuje refundacja, jak się o nią ubiegać i ile kosztują wyroby już po pomocy z Narodowego Funduszu zdrowia. Wskażemy także rozwiązania alternatywne dla refundacji, które wcale nie muszą być mniej korzystne dla osoby chorej.


Jakie są zasady refundacji na wyroby chłonne?

Refundacja na wyroby chłonne podlega kilku istotnym zasadom dotyczącym ilości przysługujących wyrobów, ich kosztu, limitów przysługujących w zależności od schorzenia czy samego realizowania zlecenia na wyroby chłonne. O czym warto pamiętać?


Refundacja pieluchomajtek NFZ 2021 – jak z niej skorzystać?

Aby skorzystać z refundacji należy przede wszystkim udać się na wizytę do lekarza, który zawarł umowę z NFZ. To właśnie on wypisuje pierwszą część zlecenia (A) na wyroby chłonne. To lekarze następujących specjalizacji:

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne można uzyskać także u felczera ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarki lub położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej.


Co powinien zawierać wniosek na pieluchomajtki?

Wniosek na pieluchomajtki oraz inne wyroby chłonne jest podstawą uzyskania dofinansowania od Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie elektroniczny system zleceń bardzo ułatwia tę procedurę. Warto jednak pamiętać, kto wystawia poszczególne elementy wniosku:


O czym jeszcze warto pamiętać ubiegając się o pomoc z Narodowego Funduszu Zdrowia?


Refundacja pieluchomajtek w czasie koronawirusa

Ze względu na ograniczoną możliwość kontaktu z lekarzami pierwszego kontaktu czy specjalistami, obecnie istnieje możliwość wystawienia zlecenia poprzez teleporadę.

Co należy zrobić, by otrzymać e-zlecenie?

Obecnie realizować można zlecenia na pieluchomajtki podając numer zlecenia oraz numeru PESEL pacjenta podczas wizyty w sklepie medycznym.


Refundacja pieluchomajtek dla dzieci – ustawa „Za życiem”

Ustawa za życiem dotyczy kobiet w ciąży oraz jej rodziny, jednak w przypadku refundacji wyrobów chłonnych mowa o dzieciach do 18. roku życia, które są ciężko i nieodwracalnie upośledzone bądź nieodwracalnie chore (z zagrożeniem życia). Choroby te muszą powstać w okresie prenatalnym bądź podczas porodu. Chociaż w tym przypadku NFZ także zapewnia pokrycie 70% z limitu, istotne jest zniesienie limitu ilościowego. To lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta. Do ilości sztuk przypisana jest konkretna kwota limitu – dane przedstawiamy w tabelce poniżej:


Ilość sztuk (od-do)Kwota limitu
Do 9090 zł
91-180180 zł
181-270270 zł
271-360360 zł


Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN) oraz osoby do 16. roku życia, które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki (47ZND) otrzymują refundację na tych samych zasadach, co osoby korzystający z pomocy ustawy „za życiem” (47DN). Dzięki pomocy NFZ oraz dokładnemu obliczeniu zapotrzebowania na wyroby chłonne można zakupić potrzebne produkty ze znacznym dofinansowaniem.

Co istotne – zlecenie upoważnia do odebrania różnego typu wyrobów chłonnych. Najlepiej poprosić lekarza o to, by w miejscu określenia wyrobu wpisał „pieluchomajtki lub zamiennie”. Przykładowo: w ramach zlecenia można odebrać na przykład 60 pieluchomajtek i 30 podkładów chłonnych. Najważniejsze, by zmieścić się w limicie. Uwaga! Limit może zostać niewykorzystany, jednak nie może być przekroczony. Chory nie ma możliwości skorzystania z większej ilości wyrobów, niż zostało to napisane na zleceniu


Zasady wystawienia zlecenia na wyroby chłonne:

Pacjent udaje się na wizytę do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia, gdzie otrzymuje:

  1. Zlecenie wystawione i potwierdzone w aplikacji eZWM (część I oraz II zlecenia – zlecenie opatrzone kodem kreskowym oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym zlecenia). Zlecenie może zostać wystawione na max. 12 kolejno po sobie występujących miesięcy.

    Pacjent udaje się do punktu realizacji (apteki / sklepu medycznego, który posiada umowę z NFZ z zakresu refundacji środków pomocniczych) i realizuje zlecenie. Pacjent może zrealizować zlecenie tylko w okresie, na który zostało wystawione – z pominięciem miesięcy, które upłynęły. Zlecenie można realizować częściowo w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc. Pacjent realizuje wówczas zlecenie częściowo w tym samym miejscu (aptece / sklepie medycznym) i w ramach tej samej umowy świadczeniodawcy. Jeżeli pacjent chciałby zmienić miejsce realizacji zlecenia, którego realizację częściową już rozpoczął, konieczna jest wizyta w OW NFZ w celu zamknięcia realizacji tego zlecenia oraz ponowne wystawienie zlecenia.
  2. Zlecenie wystawione poza aplikacją eZWM ale na „nowym wzorze zlecenia” / Zlecenie wystawione ale niepotwierdzone w aplikacji eZWM (pacjent może posiadać ważną Kartę zaopatrzenia comiesięcznego lub może jej nie posiadać). Zlecenie nie ma uzupełnionej części II. Zlecenie może być wystawione na max. 6 kolejno występujących po sobie miesięcy.


Pacjent udaje się do Oddziału NFZ, gdzie otrzymuje część II zlecenia (opatrzoną kodem kreskowym oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym zlecenia). Zlecenie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM.


Pacjent udaje się do punktu realizacji (apteki / sklepu medycznego, który posiada umowę z NFZ z zakresu refundacji środków pomocniczych) i realizuje zlecenie. Pacjent może zrealizować zlecenie tylko w okresie, na który zostało wystawione – z pominięciem miesięcy, które upłynęły. Zlecenie można realizować częściowo w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc. Pacjent realizuje wówczas zlecenie częściowo w tym samym miejscu (aptece / sklepie medycznym) i w ramach tej samej umowy świadczeniodawcy. Jeżeli pacjent chciałby zmienić miejsce realizacji zlecenia, którego realizację częściową już rozpoczął, konieczna jest wizyta w OW NFZ w celu zamknięcia realizacji tego zlecenia oraz ponowne wystawienie zlecenia.


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinasowanie? Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie o refundację
    Klikając "Wyślij" akceptujesz politykę prywatności.